Företagskultur

Företagskultur

kultur1

Kultur

Människoorienterad, integritet, ansvar, enighet, företagsam

Laghantering

Optimera organisationsstrukturen, ge full spel åt teamets enhet, fästa vikt vid kulturell mjuk makt, jämlik kommunikation och harmonisk arbetsatmosfär, vetenskapligt och rimligt belönings- och straffsystem

kultur2
kultur3

Personalutbildning

Regelbunden utbildning av yrkeskunskaper och färdigheter, stärk kommunikationen med utmärkta företag, inhemska och utländska tekniska produktutbyten

Heder/utmärkelser

Vann provins- och länsnivå högkvalitativa produkter, tjänster, ekonomiska bidragspriser, original alla typer av banbrytande teknologi och utrustningspatent

kultur4
kultur5

Våra kunder/partners

Stora inhemska företag, utomeuropeiska Oman, Dubai, Turkiet, Pakistan, Indien, USA och så vidare

Aktiviteter / Utställningar

Ofta inbjudna att delta i utställningar

kultur6